Powstanie Fundacji

Fundacja (na rzecz) Polskiej Sztuki Emigracyjnej, w języku angielskim funkcjonuje pod nazwą: Polish Artists In the World, w skrócie PAW, została powołana przez Fundatorkę, historyka sztuki, kuratora autorskich projektów wystawienniczych Henrykę Milczanowską, która w dniu 09 września 2015 roku parafowała stosowny akt notarialny, przed notariuszem Panią Anetą Sułek, w Warszawie.

Cele Fundacji

Celem jest utworzenie stałej Galerii Artystów Emigracyjnych i z misją powołania Muzeum Artystów Emigracyjnych w Warszawie. Głównym założeniem realizowanych działań jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o polskich artystach emigracyjnych, zamieszkałych poza krajem, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1939-1989.
Poprzez organizowanie wystaw w galeriach i muzeach, katalogowanie prac, opracowywanie biografii polskich artystów emigracyjnych, fundacja chciałaby się żywo włączyć w program utrwalania i upowszechniania wiedzy o polskiej sztuce poza krajem, która wciąż traktowana jest w kategorii sztuki marginalnej.
Mając na uwadze ogrom materiału badawczego, tak pod względem geograficznym jak i merytorycznym, postanowiono działać w obrębie trzech wyodrębnionych projektów tematycznych, angażując do każdego z nich specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Powołani do zarządu fundacji jej członkowie, posiadają własne zadania i uprawnienia, do nadzoru realizowanych działań.

Fundacja jest otwarta na wszelką pomoc i merytoryczne doradztwo, jak również wdzięczna za każde finansowe wsparcie, niezbędne do wykonywania naszej pracy.

Projekty

Projekt nr 1
Gromadzenie i udostępnianie wraz z zapleczem naukowo-badawczym, dzieł sztuki i tworzenie kolekcji. Współpraca we wspólnych projektach wystawienniczych związanych z polską sztuką na emigracji, z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą;

Projekt nr 2
Organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów i innych form debaty na temat historii sztuki polskiej na emigracji, wspieranie i publikowanie wydawnictw poświęconych tematyce sztuki i kultury polskiej na emigracji, organizacja wystaw, festiwali oraz akcji artystycznych.

Projekt nr 3
Wspieranie edukacji szkolnej poprzez tworzenie programu edukacji, w zakresie historii sztuki polskiej na emigracji, z uwzględnieniem rozwoju działalności artystycznej w oparciu o udział w tejże edukacji żyjących polskich artystów emigracyjnych.

FUNDACJA (DLA) POLSKIEJ SZTUKI EMIGRACYJNEJ 1939 1989
POLISH ARTISTS IN THE WORLD
KRS:0000598094
NIP:5252644828
REGON:363620879

Konto Bankowe:

PKO BP 76 1020 1013 0000 0902 0345 7983
IBAN PKO BP: PL 76 1020 1013 0000 0902 0345 7983