Hanna Kon
Członek Zarządu.
Od ponad 20 lat pracuję na rzecz organizacji pozarządowych. W latach 1992-2015 byłam związana z Fundacją Sue Ryder w Warszawie, początkowo jako wolontariusza, a dalej przechodząc wszystkie szczeble członkostwa, zakończyłam współpracę, jako jej wieloletni członek zarządu. Aktywnie uczestniczyłam w organizacji i pracach na rzecz rozwoju, pozyskiwaniu funduszy i promowaniu wiedzy o jej założycielce. Posiadam bogate doświadczenie w marketingu i budowaniu zespołów współpracowników i wolontariuszy. Współpracowałam przy organizacji aukcji charytatywnych i wernisaży.

Od 1995 r., jestem członkinią Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska, która skupia kobiety w 15 krajach. Obszary działania: nauka, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Współpraca z organizacjami politycznymi i obywatelskimi narodów Europy w dziedzinach m.in. postępu technicznego i ekonomicznego, promowania kobiet w życiu społecznym i politycznym.